Interim HR Management, Managementtrainingen & BusinessCoaching

 

Interim HR Management

Waar wil je met je organisatie naar toe? 

Wat betekent dit voor zowel HRM als de inrichting van je organisatie? 

Wij gaan ervan uit dat je weet waar je met je organisatie naar toe wil (je hebt zelf ‘A’ gezegd).  Echter hoe maak je de vertaalslag naar een goede inrichting van je organisatie en HRM? (het traject ‘van B tot Z’).

 

Paul Brantz ondersteunt jou in al je HRM-vraagstukken van B tot Z!

Met ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als in de overheidssector, in diverse rollen binnen HRM en met ervaring als lijnmanager kent hij “meerdere kanten van de tafel”.

Dankzij deze ervaring en de aanwezige vakkennis kan hij, samen met jou, werken aan succesvolle oplossingen van uiteenlopende vraagstukken op het gebied van HRM, OR, organisatie- en teamontwikkeling. Van strategische vraagstukken tot operationele uitvoering kan hij je met raad en daad ondersteunen.

 

Managementtrainingen

Afhankelijk van de vraag van organisaties verzorgt Paul Brantz verschillende soorten trainingen. 

  • Teamontwikkelingssessies

In managementteams ontstaat nogal eens de vraag: Hoe kunnen wij onze effectiviteit en samenwerking vergroten? Waar verliezen wij als team onze effectiviteit? Hoe irriteren wij elkaar (onbewust) en hoe kunnen we elkaar bewust in elkaars kracht aanspreken.

Een van de specialismen van Paul Brantz is om van een groep (losse individuen) een team (een zichzelf versterkende eenheid) te maken. Om snel en eenvoudig inzichtelijk te maken in welke fase een groep zich bevindt, welke hobbels er genomen moeten worden en op welke wijze het team effectief met elkaar kan communiceren werken wij vaak en succesvol met o.a. de modellen van Lencioni, Tuckman ondersteund met kennis van o.a. MBTI, Discovery Insights, Enneagram en transactionele analyse.

  • Discovery Insights-, MBTI- of Enneagram-training

Ervaring leert dat niet zeldzaam onderlinge irritatie in een team ontstaat. Veelal blijkt deze irritatie te ontstaan door onbegrip over het 'anders zijn' van de andere collega.

Vanuit uitgebreide expertise en ondersteund met certificeringen op Discovery en MBTI geeft Paul Brantz maatwerktrainingen in verschillende persoonlijkheidsmodellen. 

Op een frisse wijze en in een actieve vorm krijgen teams in twee dagen inzicht in elkaars voorkeursgedrag. Hiermee ontstaat enerzijds wederzijds begrip tussen de teamleden en anderzijds krijgen teamleden handvatten om efficiënt, effectief en respectvol met elkaar te communiceren. In meerdere retailorganisaties zijn deze trainingen van Paul Brantz van toegevoegde waarde gebleken en worden niet alleen als erg leuk, maar ook als zeer praktisch toepasbaar ervaren.  

  • Gedrags- en vaardigheidstrainingen

Heeft je organisatie behoefte aan gedrags- en/of vaardigheidstrainingen, dan kan Paul Brantz hier een oplossing in bieden. De trainingen kennen een hoge graad van praktische toepasbaarheid en zijn uitermate geschikt voor mensen die leren door 'te doen' en 'te ervaren'. Vanzelfsprekend worden alle trainingen ondersteund door een gedegen theoretisch kader. In verschillende trainingen wordt tevens gewerkt met een ervaren trainingsacteur die het leereffect maximaliseert.

De trainingen zijn altijd stimulerend, inspirerend en onderhoudend. Door creatieve werkvormen kennen de trainingen een laag 'schoolbankkarakter' en staan deze trainingen niet alleen garant voor een leerzame, maar ook voor een inspirerende dag. 

 

Coaching

Wil je je persoonlijke effectiviteit vergroten? Loop je in je werk tegen bepaalde muren op? Of ben je op zoek naar handvatten om handiger met b.v. 'lastig werk of lastige collega's' om te gaan. Door middel van coaching begeleiden wij medewerkers in hun zoekproces naar een effectieve verbetering van hun functioneren, communicatie, samenwerking en/of output.

 

Mediation bij arbeidsconflicten

Om verschillende redenen kan er soms een arbeidsconflict ontstaan tussen werkgever en werknemer. Soms kom je hier samen niet meer uit en blijkt het moeilijk met elkaar te communiceren. In dat geval kan Paul Brantz als externe mediator uitkomst bieden. Met ruime kennis en ervaring in communicatiestijlen, conflictmanagement en arbeidsrecht kan hij een platform creëren waarin werkgever en werknemer samen kunnen werken naar een oplossing.

 

Zijn aanpak is altijd persoonlijk, planmatig, met humor en enthousiasme, concreet en resultaatgericht.