En wat ga ik nu doen?

Zodra de kandidaat voldoende inzicht heeft in zijn 'zijn, willen en kunnen' is de volgende stap: Actie !!. 

Wat gaat de kandidaat nu met de opgedane inzichten doen?

 

Paul Brantz begeleidt kandidaten om de opgedane inzichten te vertalen in concrete acties waardoor de ontwikkeling van de kandidaat zichtbaar wordt. Vanuit de 'gedachtenwereld' of de 'gevoelswereld' worden concrete stappen in de 'doe-wereld' gezet, waardoor de kandidaat het effect van zijn nieuwe gedrag kan 'oogsten'.