Visie & aanpak

Onze visie: "Eerst dromen, dan concreet worden!"

Keer op keer blijkt het een uitdaging in je energie/kracht te blijven zitten en te blijven dromen. 

Zodra er een leuk idee ontstaat wordt dat al snel de kop ingedrukt met  "Ik zou wel willen, maar..." gevolgd 

door een belemmerende overtuiging. 


Als eerste uitdaging zien we bij veel kandidaten het dromen. Wat zou je nou eigenlijk écht willen?

Zodra de eerste uitdaging is aangegaan, volgt direct de volgende: Wat ga je er nu mee doen?

Met ons Loopbaancoachingstraject willen we kandidaten uit de 'waan-van-de-dag' halen en begeleiden in het 

realiseren van wezelijke wensen.


Onze Aanpak

Loopbaancoaching is maatwerk. Afhankelijk van de vraagstelling van de kandidaat zullen de verschillende 

instrumenten in meer of mindere mate worden ingezet.

Binnen dit maatwerk houden wij wel globale stappen in onze werkwijze aan.

In onze aanpak verkent de kandidaat onder begeleiding, aan de hand van diverse hulpmiddelen, drie vragen

in de genoemde volgorde:

  • Wie ben ik? 
  • Wat wil ik? 
  • Wat kan ik?

Met het verkregen inzicht uit de bovengenoemde vragen helpen we de kandidaat zijn P.A.P. 

(Persoonlijk Actie Plan) te beconcretiseren. 

  • Wat wil ik nog weten? 
  • Wat wil ik nog kunnen? 
  • Wie kan me helpen? 

Met behulp van het P.A.P. vertaalt de kandidaat zijn ambities in concrete acties met een deadline en heeft 

hij/zij een concreet plan. Dit wordt aangevuld met een Persoonlijk Marketing plan, waarin de kandidaat zijn Personal Brand beschreven heeft. Met deze plannen kan de kandidaat op weg naar een energiegevende en gewenste werkomgeving!