Mediation in 6 stappen

Een mediation bestaat uit zes stappen:


1. Voor de start 

Werkgever en werknemer willen een mediationtraject opstarten? Dan kan Brantz Mediation als onafhankelijke en neutrale partij helpen in dit traject. Brantz Mediation is met name gespecialiseerd in mediation bij arbeidsconflicten.

Zodra u als werkgever of werknemer Brantz Mediation heeft benaderd zullen eerst twee intakegesprekken plaatsvinden:

Een gesprek tussen de mediator en de werknemer

Een gesprek tussen de mediator en de werkgever

 

2. Voorbereiding op de kennismakingsgesprekken 

Zodra u een (eerste) afspraak met de mediator gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is.

 

De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (of ook wel intake). U maakt kennis met de mediator. Hij zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om uw kant van het verhaal over het conflict te vertellen. 


3. Mediationovereenkomst

Na de intakea legt de mediator een aantal dingen vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo'n overeenkomst heel belangrijk. 

 

4. Mediationbijeenkomsten 

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer zijn kant van het conflict vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen en maakt hier een gespreksverslag op hoofdlijnen van.

Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.


5. Onderhandelingsfase

Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij constructief aan oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee hij u helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn. 


6. Einde: vaststellingsovereenkomst 

Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan moet houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellings-overeenkomst is de mediation afgerond. 

Geen oplossing, mediation niet geslaagd? 

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. De mediator zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt.