Vrijwillig en vertrouwelijk

Brantz Mediation hanteert twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediationproces mee te doen. De deelnemers mogen geen informatie uit de mediation naar buiten brengen. Deze principes liggen vast in de mediationovereenkomst, die de partijen en onze mediator aan het begin van het mediationproces ondertekenen. 

 

Dan start het informele mediationproces. Een mediation duurt ongeveer 3 tot 5 bijeenkomsten van 1 tot 2 uur. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het geschil.

In de gesprekken stellen de partijen zich actief op. Onze mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen centraal staan. De mediator blijft neutraal; hij begeleidt partijen bij het vinden van een oplossing. 

 

Aan het einde van een mediation zet onze mediator alle afspraken voor je op papier. Deze overeenkomst wordt ondertekend door beide partijen en is rechtsgeldig. Dat betekent dat de afspraken bij de rechter kunnen worden afgedwongen wanneer één van de partijen zich hier niet aan houdt.