Afhankelijk van de wens van de organisatie kan Paul Brantz de ontwikkeling van jouw team vanuit vier invalshoeken faciliteren. 


4 verschillende trainingen:

  • Discovery Insights
  • MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
  • Enneagram
  • Teamsessie

In managementteams ontstaat nogal eens de vraag: Hoe kunnen wij onze effectiviteit en samenwerking vergroten? Waar verliezen wij als team onze effectiviteit? Hoe irriteren wij elkaar (onbewust) en hoe kunnen we elkaar bewust in elkaars kracht aanspreken. 

Als specialist in gedrags- en communicatietrainingen helpt Paul Brantz teams hun efficiency en effectiviteit te vergroten door in trainingen teamleden inzicht te geven in hun voorkeursgedrag en het effect van (on)bewust gekozen communicatie op collega's.

Ervaring leert dat niet zeldzaam onderlinge irritatie in een team ontstaat. Veelal blijkt deze irritatie te ontstaan door onbegrip over het 'anders zijn' van de andere collega. Om individuen in teams inzicht te geven in 'elkaars taal', leren teamleden hoe ze het meest effectief verbinding met elkaar kunnen maken. 


Overeenkomsten tussen de trainingen

Wat hebben deze trainingen gemeen? De trainingen helpen elk individu om inzicht te krijgen in - wie ben ik?- en -hoe reageer ik?-. Alle modellen kunnen en zullen je naar verrassende nieuwe inzichten leiden. Voor teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling of het versterken van b.v. verkoop- en leiderschapsvaardigheden blijken alle vier de instrumenten uitstekend!.

Door het creëren van wederzijds begrip tussen de teamleden en het bieden van handvatten kunnen teamleden efficiënter, effectiever en respectvol met elkaar te communiceren.


In meerdere organisaties zijn de diverse trainingen van Paul Brantz van toegevoegde waarde gebleken en worden niet alleen als erg leuk en inspirerend, maar ook als zeer praktisch toepasbaar ervaren.  

 

Discovery Insights (1 dag)

In deze training neemt Paul Brantz je mee in de wereld van Insights Discovery. Door gebruik van een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel krijgen de cursisten inzicht in de unieke en persoonlijke voorkeuren van mensen. Aan de hand van een online vragenlijst ontstaat een uitgebreid persoonlijk profiel, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten van de teamleden in kaart worden gebracht.

Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

De eenvoud van het kleurenmodel blijkt vaak als prettig ervaren te worden. In de wandelgangen wordt na de training al snel gesproken over 'rood gedrag' of 'groen gedrag'.


MBTI (2x halve dag)

Op een actieve manier krijgen de cursisten in twee halve dagen inzicht in de Myers Briggs Type Indicator (MBTI) en hun eigen en elkaars voorkeuren. De training geeft inzicht in voorkeursgedrag (aangeboren) en aangeleerd gedrag en eventuele fricties in de samenwerking. In deze training krijgen de cursisten inzicht in het 'gedachte- en beslissingsproces' van hun collega's en leren zij hoe zij 'de taal' van hun collega kunnen spreken. Aan de hand van een online vragenlijst ontstaat een uitgebreid persoonlijk profiel, waarbij inzichtelijk wordt waar de natuurlijke aanleg van de individuele medewerker ligt en hoe dit individu het beste in zijn energie gezet kan worden en benaderd kan worden. 

Ook dit model laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.


Enneagram (1 dag)

In een frisse en voedzame vorm krijgen de cursisten in 1 dag op een ludieke wijze de negen persoonlijkheidstypes uit het Enneagram voorgeschoteld. Het Enneagram is een (pseudo-wetenschappelijk) persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust en onbewust gedrag bezighoudt. Het model geeft de motivatie aan vanwaaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Het ene persoonlijkheidstype is niet beter dan het andere, maar gewoon anders.

zie meer op www.mijnenneagram.nl

 

Teamsessie

In een sessie van een halve dag krijgt het team delen van bovengenoemde instrumenten mee, aangevuld met inzichten in communicatie en teamontwikkeling. Ervaring leert dat teamsessies vaak een mooie eerste stap voor teams zijn om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Afhankelijk van specifieke vragen kan het programma van deze dag op maat aangepast worden.

 

Wil je meer weten? of zou je graag reacties van andere organisaties willen horen? 

Bel Paul Brantz via 06-21280299 of mail via contact@brantzhrm.nl