Prijzen mediation

De kosten van een mediationprocedure zijn:

het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen;

de door de mediator en de hulppersonen gemaakte kosten. 

 

Het uurtarief van Brantz Mediation bedraagt € 150,- per uur inclusief verslaglegging. (exclusief BTW)

Reiskosten bedragen € 0,49 per kilometer

(De reisafstand wordt bepaald met de ANWB-routeplanner (http://route.anwb.nl/, snelste route).

 

Het honorarium wordt niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing.

 

Eventuele kosten van de huur van een gespreksruimte en de kosten van de inhuur van derden worden apart in rekening gebracht. 

 

Bij arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de werkgever alle kosten betaalt. 

 

Wil je een orienterend gesprek of heb je aanvullende vragen, dan kun je contact via contact@brantzhrm.nl of via telefoonnummer 06 - 212 80 299