Reorganiseren

Reorganiseren is een aparte tak van sport die veel van een HRM afdeling vraagt op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Een organisatie zal voor zichzelf een drietal vragen moeten beantwoorden: 

  1. Waar wil je met je organisatie naar toe? 
  2. Wat betekent dit voor de verschillende afdelingen en hun personele samenstelling? 
  3. Hoe richt je het traject in om van de huidige situatie naar de nieuwe situatie te komen? 

Paul Brantz heeft ervaring met het vormgeven van een 'personele' ambitie van organisaties en kan je helpen deze ambities te realiseren - van uitwerking in een strategisch plan tot en met herplaatsing en/of ontslag.  


Met raad en daad ondersteunt Paul Brantz in het project- & procesmatig aanpakken, inrichten én uitvoeren van verandertrajecten en reorganisaties vanaf het moment van het schrijven van een advies- of instemmingsaanvraag of b.v. het ontwerpen van een Sociaal Plan en onderhandelingen met vakbond over het Sociaal Plan tot en met een indiening van ontslagaanvragen en/of afwerking van b.v. vaststellingsovereenkomsten. 


Een en ander wordt ondersteund door uitgebreide kennis van WOR en arbeidsrecht en ervaring met OR-, Vakbond-, UWV- en kantontrajecten.